Serials

Białostockie Studia Prawnicze

Białostockie Studia Prawnicze są półrocznikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukazującym się od 2006 roku. Poszczególne zeszyty mają charakter tematyczny i obejmują publikacje z różnych dziedzin prawa skupione wokół zagadnienia głównego, w których poruszane są aktualne problemy z zakresu prawa. Autorami publikacji są zarówno teoretycy, jak też praktycy z kraju i z zagranicy, a publikacje poza artykułami zawierają również wykaz literatury oraz najważniejsze orzecznictwo w podejmowanym temacie głównym.

Zeszyt 11

Zeszyt 12

Zeszyt 13

   

Zeszyt 6

Zeszyt 7

Zeszyt 8

Zeszyt 9

Zeszyt 10

Zeszyt 1

Zeszyt 2

Zeszyt 3

Zeszyt 4

Zeszyt 5

Studia Iuridica Agraria

Studia Iuridica Agraria są rocznikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukazującym się od 2000 roku. Jest to rocznik Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów adresowany do naukowców i praktyków zainteresowanych szerokim zakresem tematów odnoszących się do prawnych aspektów rolnictwa. Obok tradycyjnej problematyki gruntowej, publikowane są prace poruszające problematykę teoretycznych aspektów prawa rolnego, własności intelektualnej w rolnictwie, rozwoju obszarów wiejskich, rynków rolnych oraz gospodarki żywnościowej.

Tom VI

Tom VII

Tom VIII

Tom IX

Tom X

Tom I

Tom II

Tom III

Tom IV

Tom V

Białystok Law Books

The Białystok Law Books is a series dedicated to specific topics under Polish, European and international law, also in comparative perspective. It is addressed to wide international audience. The authors of the book teach at the Faculty of Law, University of Białystok and specialize in the particular field of law selected as a topic of each publication.

BLB 6

BLB 7

BLB 8

BLB 1

BLB 2

BLB 3

BLB 4

BLB 5