Białystok i okolice w rysunkach Władysława Pietruka

Białystok i okolice w rysunkach Władysława Pietruka

 

Autor:  
  Władysław Pietruk
Tytuł:  
  Białystok i okolice w rysunkach Władysława Pietruka
   
  Format albumu, 12 reprodukcji grafik
   
  ISBN 83-86137-18-5
   nakład wyczerpany
 

Produkt (o kodzie : 1995-004) nie jest jeszed dostępny.