Zarys filozofii prawa

Zarys filozofii prawa

 

Autor:  
  Maria Szyszkowska
Tytuł:  
  Zarys filozofii prawa
   
  Wydanie II
Format: A5, 380 stron
   
  ISBN 83-86137-27-4
   nakład wyczerpany
 

Produkt (o kodzie : 1996-004) nie jest jeszed dostępny.