Spory zbiorowe w polskim prawie pracy

Spory zbiorowe w polskim prawie pracy

 

Autor:  
  Bogusław Cudowski
Tytuł:  
  Spory zbiorowe w polskim prawie pracy
Recenzenci:  
  prof. dr hab. W. Sanetra, prof. dr hab. M. Seweryński
   
 

 Format: B5, 226 stron

ISBN 83-86137-52-5

   nakład wyczerpany
 

Produkt (o kodzie : 1998-010) nie jest jeszed dostępny.