Zarys filozofii prawa

Zarys filozofii prawa

 

 

Autor:  
  Maria Szyszkowska
Tytuł:  
 

Zarys filozofii prawa : fragmenty dzieł filozoficznoprawnych

w przekładzie Czesława Tarnogórskiego

   
  Wydanie III zmienione
Format: 21 cm, 410 stron
   
  ISBN 83-86137-72-X
   nakład wyczerpany
 

Produkt (o kodzie : 2000-003) nie jest jeszed dostępny.