Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na system prawa w latach 1985-1997

 

Autor:
 
 Sławomir Oliwniak
Tytuł:
 
 Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na system prawa w latach 1985-1997
  
 Format: 21 cm, 233 s.
  
 ISBN 83-86137-83-5
  
 

Produkt (o kodzie : 2001-008) nie jest jeszed dostępny.