Katalog 2002

Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym

Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym

 

 

Autor:  
  Grażyna B. Szczygieł
Tytuł:  
  Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym
   
  Format: 24 cm, 323 s.
   
  ISSN 83-86137-91-6
   nakład wyczerpany
 

Produkt (o kodzie : 2002-004) nie jest jeszed dostępny.