Opodatkowanie dochodu w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Opodatkowanie dochodu w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej

 

Pod redakcją
 
 Leonarda Etela
Tytuł:
 
 Opodatkowanie dochodu w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Recenzent:
 
 Eugeniusz Ruśkowski
  
 ISBN 83–89620–17–0
  
 
Cena za sztukę
30,00 PLN