Policja w sytuacjach kryzysowych.

Policja w sytuacjach kryzysowych.

 

 

Tytuł:
 
 Policja w sytuacjach kryzysowych.
Współpraca przygraniczna
w ramach trzeciego filaru unii europejskiej
Materiały pokonferencyjne
 
 „Policja w sytuacjach kryzysowych: polsko–litewska współpraca przygraniczna w ramach Trzeciego Filaru Unii Europejskiej” gawrych ruda – supraśl 2004–2005
  
 ISBN 83–89620–21–9 
  
  

Produkt (o kodzie : 2006-008) nie jest jeszed dostępny.