Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 1

Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt I

 

Tytuł:  
 

Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 1

Urzędowe interpretacje prawa podatkowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Pod redakcją:  
 

Eugeniusza Ruśkowskiego

 

   
 

ISBN 83–89620–20–0

 Cena: 20zł 10zł!  
Cena za sztukę
10,00 PLN