Studia Iuridica Agraria Tom VI

STUDIA IURIDICA AGRARIA

 

 

Redakcja tomu:  
  prof. dr hab. Stanisław Prutis
  dr hab. Krystyna Stefańska
Tytuł:  
  Studia Iuridica Agraria Tom VI
   
  ISSN 1642–0438
  nakład wyczerpany

Produkt (o kodzie : 2007-005) nie jest jeszed dostępny.