Partnerstwo publiczno–prywatne. Zagadnienia teorii i praktyki

Partnerstwo publiczno-prywatne. Zagadnienia teorii i praktyk

Partnerstwo publiczno–prywatne.
Zagadnienia teorii i praktyki

 
   

Redakcja naukowa: Maciej Perkowski
(ze słowem wstępnym Cezarego Kosikowskiego)

 
Recenzent: Leonard Etel  
   
   
 format A5, stron 454  
 ISBN 978–83–89620–29–3
   
  (w obiegu wewnętrznym)