Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu w złożonym modelu klasyfikacyjnym

 

Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu w złożonym modelu klasyfikacyjnym

 
   
 Maciej Perkowski  
   
   
   ISBN  978-83-89620-50-7  
  Format: B5  str. 436  
nakład wyczerpany  
 

Produkt (o kodzie : 2008-011) nie jest jeszed dostępny.