Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji

Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budźetu zadaniowego we Francji

Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji. Wnioski dla Polski

Autorzy:

Eugeniusz Ruśkowski

Urszula K. Zawadzka-PąkISBN 978–83–89620–91–0

Stron: 172  Format: B5

 

 

Cena za sztukę
55,00 PLN