Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 11

Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian

Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 11

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ
В ПОЛЬШЕ И РОССИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ

 

Redakcja naukowa:

Piotr Niczyporuk
Piotr Kołodko
Антон Д. Рудоквас

 

ISSN 1689–7404

Stron: 233 Format: B5

 

Produkt (o kodzie : 2013-001) nie jest jeszed dostępny.