Ustawodawstwo rzymskie w sprawach karnych

Ustawodawstwo rzymskie w sprawach karnych

 

Ustawodawstwo rzymskie w sprawach

karnych. Od Ustawy XII Tablic do

dyktatury Sulli

 

Autor: Piotr Kołodko

 

ISBN  978–83–62813–23–0

Stron: 313 Format: A5

 

Cena za sztukę
32,00 PLN