Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries

Środki karne jako instru,ent polityki kryminalnej

 

Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries

Годовое и многолетнее планирование
в публичных финансах стран Центральной
и Восточной Европы

 

redakcja naukowa:

Eugeniusz Ruśkowski
Janusz Stankiewicz
Marcin Tyniewicki
Urszula Zawadzka-Pąk
 

ISBN 978–83–62813–33–9

Stron: 708 Format: B5

nakład wyczerpany

Produkt (o kodzie : 2013-009) nie jest jeszed dostępny.