Białostockie Studia Prawnicze. Zeszyt vol. 22 nr 4

Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 22(1)

Białostockie Studia Prawnicze

Zeszyt vol. 22 nr 4

 
 

Redakcja naukowa:

Jerzy Bieluk
Marta Janina Skrodzka