Instytucje podstawowe prawa prywatnego (w opozycji do regulacji prawa publicznego)

ordynacja

Instytucje podstawowe prawa prywatnego
(w opozycji do regulacji prawa publicznego)

 
 

Autor: 

Stanisław Prutis