Ustrój państwa. Myśl polityczno-prawna. Współczesne systemy rządów

ordynacja

Ustrój państwa. Myśl polityczno-prawna. Współczesne systemy rządów

 
 

Redakcja: 

Stanisław Bożyk
Artur Olechno