Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich

ordynacja

Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich

 
 

Autorzy:

 

Ewa Lotko
Urszula Kinga Zawadzka-Pąk