Z zagadnień prawa rolnego,

cywilnego i samorządu terytorialnego



 

Redakcja:

Jerzy Bieluk

Adam Doliwa

Agnieszka Malarewicz-Jakubów

Teresa Mróz