Wydawnictwa ciągłe

Białostockie Studia Prawnicze

Białostockie Studia Prawnicze są półrocznikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukazującym się od 2006 roku. Poszczególne zeszyty mają charakter tematyczny i obejmują publikacje z różnych dziedzin prawa skupione wokół zagadnienia głównego, w których poruszane są aktualne problemy z zakresu prawa. Autorami publikacji są zarówno teoretycy, jak też praktycy z kraju i z zagranicy, a publikacje poza artykułami zawierają również wykaz literatury oraz najważniejsze orzecznictwo w podejmowanym temacie głównym. 

 

Zeszyt 20/B
       

Zeszyt 16

Zeszyt 17

Zeszyt 18

Zeszyt 19

Zeszyt 20/A

Zeszyt 11

Zeszyt 12

 

Zeszyt 13

Zeszyt 14

Zeszyt 15

Zeszyt 6

Zeszyt 7

Zeszyt 8

Zeszyt 9

Zeszyt 10

Zeszyt 1

Zeszyt 2

Zeszyt 3

Zeszyt 4

Zeszyt 5

Studia Iuridica Agraria

Studia Iuridica Agraria są rocznikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukazującym się od 2000 roku. Jest to rocznik Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów adresowany do naukowców i praktyków zainteresowanych szerokim zakresem tematów odnoszących się do prawnych aspektów rolnictwa. Obok tradycyjnej problematyki gruntowej, publikowane są prace poruszające problematykę teoretycznych aspektów prawa rolnego, własności intelektualnej w rolnictwie, rozwoju obszarów wiejskich, rynków rolnych oraz gospodarki żywnościowej.

         

Tom XI

Tom XII

Tom XIII
   

Tom VI

Tom VII

Tom VIII

Tom IX

Tom X

Tom I

Tom II

Tom III

Tom IV

Tom V

Białystok Volumes on Law & Culture

The series "Białystok Volumes on Law and Culture" is a component of the program of a cultural analysis of law launched at the Faculty of Law of the University of Białystok in the beginning of 2013. It corresponds to the series of Białystok seminars and conferences on law and culture. The series includes contributions of experts, scholars and practitioners from around the world.

BVLC 1

BVLC 2

 

 

BVLC 3

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…

  1. Białystok Law Books