Studia Iuridica Agraria

Studia Iuridica Agraria są rocznikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukazującym się od 2000 roku. Jest to rocznik Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów adresowany do naukowców i praktyków zainteresowanych szerokim zakresem tematów odnoszących się do prawnych aspektów rolnictwa. Obok tradycyjnej problematyki gruntowej, publikowane są prace poruszające problematykę teoretycznych aspektów prawa rolnego, własności intelektualnej w rolnictwie, rozwoju obszarów wiejskich, rynków rolnych oraz gospodarki żywnościowej.

         

Tom XI

Tom XII

Tom XIII
   

Tom VI

Tom VII

Tom VIII

Tom IX

Tom X

Tom I

Tom II

Tom III

Tom IV

Tom V