Białostockie Studia Prawnicze

Białostockie Studia Prawnicze są półrocznikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukazującym się od 2006 roku. Poszczególne zeszyty mają charakter tematyczny i obejmują publikacje z różnych dziedzin prawa skupione wokół zagadnienia głównego, w których poruszane są aktualne problemy z zakresu prawa. Autorami publikacji są zarówno teoretycy, jak też praktycy z kraju i z zagranicy, a publikacje poza artykułami zawierają również wykaz literatury oraz najważniejsze orzecznictwo w podejmowanym temacie głównym. 

 

Zeszyt 20/B
       

Zeszyt 16

Zeszyt 17

Zeszyt 18

Zeszyt 19

Zeszyt 20/A

Zeszyt 11

Zeszyt 12

 

Zeszyt 13

Zeszyt 14

Zeszyt 15

Zeszyt 6

Zeszyt 7

Zeszyt 8

Zeszyt 9

Zeszyt 10

Zeszyt 1

Zeszyt 2

Zeszyt 3

Zeszyt 4

Zeszyt 5