DOI

 

Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku mogą udostępniać cyfrowe wersje publikacji naukowych i materiałów dydaktycznych w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku. Do deponowania dokumentów w RUB upoważnieni sa ich autorzy, redaktorzy czasopism oraz Redakcja RUB. Zasady deponowania utworów określa Regulamin RUB oraz Instrukcja deponowania dokumentów w RUB.

Przed zdeponowaniem dokumentu w RUB autor powinien zapytać o zgodę wydawcę. Autor otrzymuje od wydawnictwa pliki pdf w wersji postprint, które deponuje w repozytorium. 

 

Digital Object Identifier (DOI)

Przed publikacją czasopism, materiałów pokonferencyjnych oraz monografii prosimy zwracać się do Redakcji RUB o nadanie identyfikatorów DOI. 

DOI to trwały, unikalny identyfikator przypisany na stałe do danego dokumentu cyfrowego. Ułatwia on między innymi wyszukiwanie artykułów i ich prawidłowe cytowanie, a także zwiększa wiarygodność naukową publikacji. 

Aby dokument otrzymał identyfikator DOI należy:

• przed publikacją zgłosić stronę tytułową i spis treści do Redakcji Repozytorium na mail: rub@uwb.edu.pl

• umieścić nadane identyfikatory DOI:

• w monografiach autorskich na stronie tytułowej

• w publikacjach wieloautorskich na pierwszej stronie każdego rozdziału

• w czasopismach na pierwszej stronie każdego artykułu

• po publikacji obligatoryjnie zdeponować dokument w formacie pdf w Repozytorium (do rejestracji DOI potrzebny jest adres URL opisu publikacji lub jej tekstu).

Instrukcję deponowania, a także zasady nadawania identyfikatorów DOI i więcej korzyści płynących z ich posiadania można znaleźć na stronach: 

Regulamin Repozytorium

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/inne/regulamin.jsp

Instrukcja deponowania dokumentów

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/inne/instrukcja.jsp

Zasady nadawania identyfikatorów DOI https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/inne/doi.jsp