O Wydawnictwie!

Wydawnictwo Temida 2

Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w

Białymstoku istnieje od 1993 roku.

 

Nakładem Temidy 2 ukazują się książki naukowe i podręczniki akademickie z

zakresu: prawa, administracji, historii, filozofii, filologii, politologii oraz czasopisma

uniwersyteckie i publikacje okolicznościowe.

 

 

Wydawnictwo Temida 2

ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok

FAX: 85 740 60 89, TEL: 85 745 71 68

E-mail: temida2@uwb.edu.pl