Witamy w TEMIDA 2

Temida 2

 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku istnieje od 1993 roku.

Nakładem Temidy 2 ukazują się książki naukowe i podręczniki akademickie z zakresu: prawa, administracji, historii, filozofii, politologii oraz czasopisma uniwersyteckie i publikacje okolicznościowe.

Wydawnictwo Temida 2

 

zostało powołane do życia w 1993 roku jako Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku - aktualnie Uniwersytetu w Białymstoku. Jego podstawowym zadaniem było i w dalszym ciągu pozostaje wydawanie różnego rodzaju publikacji naukowych, a główny nacisk położony był na popularyzację dorobku pracowników Wydziału Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku - obecnie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jednak współpraca nie ogranicza się do wyżej wspomnianego środowiska. Współpracują z nami wybitni uczeni z takich polskich ośrodków uniwersyteckich jak: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego, Warszawskiego, Lubelskiego, Toruńskiego oraz pozostałych polskich uczelni wyższych.

Aktualnie Wydawnictwo Temida 2 jest jednym z najbardziej liczących się wydawnictw prawniczych w Polsce, a jego dokonania znane są już niemal na całym świecie. Świadczą o tym między innymi publikacje największych uczonych z zakresu prawa karnego i kryminologii. Jeszcze innym przykładem jest opublikowanie dzieła Marcela Morabito i Daniela Bourmauda pt. "Historia konstytucyjna i polityczna Francji 1789-1958" w przekładzie Adama Jamroza. O randze tego przedsięwzięcia świadczyć może fakt, iż Wydawnictwo Temida 2 jako jedyne w Europie Środkowej uzyskało zgodę od wydawnictwa Montchrestien na tłumaczenie i rozpowszechnianie ww. książki. Swoje artykuły z zakresu nauk teoretycznych zamieszczali w naszych publikacjach uczeni z Francji, Niemiec, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Rosji i wielu innych. Rocznie naszym nakładem ukazuje się blisko 20 dzieł naukowych.

Wydawnictwo przygotowuje prace przede wszystkim z zakresu prawa, administracji, filozofii, nauk teoretycznych i historii. Przy jego wsparciu i współpracy ukazuje się także kwartalnik Uniwersytetu w Białymstoku "Nasz Uniwersytet" oraz inne okolicznościowe publikacje. Siedziba Wydawnictwa znajduje się w Białymstoku w budynku Wydziału Prawa, z którym to Wydziałem ściśle współpracujemy. Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa jest - od początku jego powstania Jerzy Banasiuk - współtwórca Wydawnictwa, sprawujący jednocześnie pieczę nad kształtem graficznym i stroną techniczną publikowanych prac. Książki Wydawnictwa Temida 2 są dostępne w ośrodkach uniwersyteckich oraz wszystkich dobrych księgarniach na terenie kraju.

 

Struktura i Władze Wydawnictwa

Wydawnictwo Temida 2 jest wydawnictwem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Redaktor Naczelny - Jerzy Banasiuk, prawnik. Pracownik Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Współtwórca Wydawnictwa oraz jego szef od chwili powstania. Wypracował na tyle oryginalną formę i styl publikacji, że są one rozróżniane przez czytelników wśród wielu innych, znajdują naśladowców w innych wydawnictwach.

Elżbieta Kula - absolwentka Wydziału Prawa, główna księgowaZarząd Stowarzyszenia

Jolanta Szepietowska - prezes zarządu
Maciej Perkowski - vice prezes
Agnieszka Bujakowska - sekretarz
Agnieszka Grajewska - skarbnik
Jerzy Banasiuk - członek

 

 

Wydawnictwo Temida 2
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 1
FAX (085) 740-60-89, TEL. (085) 745-71-68
E-mail: temida2@uwb.edu.pl